اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۹۳۸۶۹ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۰۳۹۸۸ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۳۹۵۴۶۷۵ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان سعدی جنوبی ، پاساژ سعدی ، طبقه همکف، پلاک32 آدرس کارخانه : اتوبان تهران-قم ، شهرک صنعتی شمس آباد ، بلوار نگارستان ، خیابان تیر جنوبی ، پلاک 112

دفاتر و نمایندگی ها

دفتر نمایندگی/شعبه دفتر مرکزی (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • :
  • دفتر مرکزی
  • آدرس:
  • خیابان سعدی جنوبی ، پاساژ سعدی ، طبقه همکف، پلاک32 آدرس کارخانه : اتوبان تهران-قم ، شهرک صنعتی شمس آباد ، بلوار نگارستان ، خیابان تیر جنوبی ، پلاک 112

  • :
  • ۳۳۹۹۳۸۶۹ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۳۳۹۰۳۹۸۸ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :
  • ۳۳۹۵۴۶۷۵ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :
  • :

 آقای محمدی
 مدیریت
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۳۳۹۹۳۸۶۹
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۳۳۹۵۴۶۷۵
 

آدرس

دفتر نمایندگی/شعبه کارخانه

مشخصات

  • :
  • کارخانه
  • آدرس:
  • آدرس کارخانه : اتوبان تهران-قم ، شهرک صنعتی شمس آباد ، بلوار نگارستان ، خیابان تیر جنوبی ، پلاک 112

  • :
  • ۵۶۲۳۶۴۳۸ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۵۶۲۳۶۴۲۳ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :
  • ۵۶۲۳۶۴۳۰ ۲۱ ۰۰۹۸

  آدرس

  دفتر نمایندگی/شعبه دفتر جدید

  مشخصات

   • :
   • دفتر جدید
   • آدرس:
   • آدرس دفتر جدید

     آدرس