اطلاعات تماس
تلفن

فکس

تلفن همراه

پست الکترونیک

دفتر مرکزی تهران،
آدرس دفتر جدید

دفاتر و نمایندگی ها

دفتر نمایندگی/شعبه دفتر جدید (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • :
  • دفتر جدید
  • آدرس:
  • آدرس دفتر جدید

    آدرس

    دفتر نمایندگی/شعبه کارخانه

    مشخصات

     • :
     • کارخانه
     • آدرس:
     • آدرس کارخانه : اتوبان تهران-قم ، شهرک صنعتی شمس آباد ، بلوار نگارستان ، خیابان تیر جنوبی ، پلاک 112

     • :
     • ۵۶۲۳۶۴۳۸ ۲۱ ۰۰۹۸
     • :
     • ۵۶۲۳۶۴۲۳ ۲۱ ۰۰۹۸

     • :
     • ۵۶۲۳۶۴۳۰ ۲۱ ۰۰۹۸

     آدرس

     دفتر نمایندگی/شعبه دفتر مرکزی

     مشخصات

      • :
      • دفتر مرکزی
      • آدرس:
      • خیابان سعدی جنوبی ، پاساژ سعدی ، طبقه همکف، پلاک32 آدرس کارخانه : اتوبان تهران-قم ، شهرک صنعتی شمس آباد ، بلوار نگارستان ، خیابان تیر جنوبی ، پلاک 112

      • :
      • ۳۳۹۹۳۸۶۹ ۲۱ ۰۰۹۸
      • :
      • ۳۳۹۰۳۹۸۸ ۲۱ ۰۰۹۸

      • :
      • ۳۳۹۵۴۶۷۵ ۲۱ ۰۰۹۸

      • :
      • :

      
      مدیریت
      
      
      

     آدرس